MB-45

  • Moderní hliníkový systém, který slouží k výrobě prvků vnitřní a vnější zástavby bez vysokých nároků na tepelnou izolaci.

hlinikovy profil mb-45

MB-60

  • Moderní hliníkový systém, který slouží k výrobě vnějších otvorových výplní s vysokými nároky na tepelnou a akustickou izolaci.

MB-70

  • Systém MB-70 se vyznačuje velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U, které dosahuje použitím speciálních tepelně izolačních vložek a těsnění.

MB-86

  • Výrobek s velmi dobrými parametry, který umožňuje uspokojit různorodé potřeby uživatelů. První systém hliníkových oken, ve kterých je použit aerogel. 

  • MB - 78 EI se používá k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s dveřmi jednokřídlovými a dvoukřídlovými mající třídu požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90 , v souladu s PN - EN 13501-2:2010.

MB-78-EI

MB-104 Passive

  • Hloubka rámu: 95 mm

  • Hloubka křídla:  104 mm

  • Maximální rozměry křídla: 2900 x 1700

Hercules

  • Systémy pro okna, dveře a prosklené stěny